AGILE, s.r.o.

 

Profil spoločnosti


Spoločnosť bola založená v apríli 1994 a podnikateľskú činnosť začala vykonávať od 1.7.1994 v objektoch a na pozemkoch bývalého Jednotného roľníckeho družstva Nitrany. Hlavnou činnosťou je poľnohospodárska výroba, nákladná a osobná doprava, predaj a servis poľnohospodárskej techniky a obchodná činnosť.

Spoločnosť hospodári na výmere 1045  ha poľnohospodárskej pôdy, ktorá je v prenájme od vlastníkov pôdy a od Slovenského pozemkového fondu v katastroch obcí Malý Cetín., Čechynce, Veľké Janíkovce a Chrenová. Stupeň zornenia je veľmi vysoký a predstavuje 99,82 %. Územie, v ktorom s.r.o. obhospodaruje svoje plochy patrí k najteplejším a najsuchším oblastiam regiónu. Absolútnu prevahu majú černozeme, len v okolí rieky Nitry sú fluvizeme. Z hľadiska svahovitosti prevládajú juhozápadné svahy s miernym sklonom a pôdy na nich sú len mierne poškodzované eróziou. Priemerná cena pôdy je 8,18 Sk/ m2.

Priemerná ročná teplota je 9,5 0C, ročný úhrn zrážok predstavuje 580 mm, úhrn zrážok za vegetačné obdobie je 323 mm

Z pôvodného počtu 77 zamestnancov (rok 1994) zamestnávala firma v roku 2012 20 stálych zamestnancov, v letných mesiacoch aj sezónnych pracovníkov a brigádnikov. Priemerná mesačná mzda v roku 2012 dosiahla výšku 812,- EUR.

 
 
Concrete5 Appliance - Powered by TurnKey Linux