Rastlinná výroba


Vysoké percento zornenia, optimálna vzdialenosť parciel / do 3 km / od hospodárskeho strediska a vysoká prirodzená úrodnosť pôd sú predpokladom dosahovania dobrých úrod pestovaných plodín. Veľmi vážnym problémom posledných rokov je nedostatok zrážok a vysoké teploty v mesiacoch máj až august, ktoré prakticky každý rok spôsobia zníženie úrod niektorých plodín.

Osevný postup sa v posledných rokoch výrazne zmenil. Ukončili sme pestovanie zeleniny,  špenátu a lahôdkovej kukurice z dôvodu ukončenia činnosti spracovateľských podnikov a zrušili sme aj stratovú výrobu skorých zemiakov.

Po likvidácii cukrovaru v Dunajskej Strede sme skončili v roku 2007 aj s pestovaním cukrovej repy.

V osevnom postupe majú rozhodujúce miesto obilniny, olejniny a silážna kukurica, ktorú dodávame našej dcérskej spoločnosti na výrobu metánu v bioplynovej stanici a na následnú výrobu elektrickej energie.

 

Tabuľka 3: Osevné plochy a výnosy hlavných pestovaných plodín

 
2000
2001
2002
Priemer 3 rokov
Plodina ha t t/ha ha t t/ha ha t t/ha ha t t/ha
Pšenica ozimná 647 2 224 3,43 343 1 768 5,15 167 602,9 3,61 386 1 531 3,971
Jacmen jarný 250 582,7 2,33 195 1 019 5,23 220 905,1 4,11 222 835,90 3,771
Jacmen ozimný             32 105,2 3,51 10,7 35,07 3,288
Raž ozimná       32 150,4 4,7 58 206,8 3,57 30 119,07 3,969
Kukurica 140 179,4 1,28 35 146,1 4,17 55 281,2 5,11 76,7 202,23 2,638
Obilniny 1 037 2 986 2,88 605 3 084 5,1 530 2101 3,96 724 2 723 3,762
Repka ozimná 20 29,8 1,49 157 421,2 2,68 80 169,34 2,12 85,7 206,78 2,414
Slnecnica 188 374 1,99 75 177 2,36 25 39,84 1,59 96 196,95 2,052
Olejniny 208 403,8 1,94 232 598,2 2,58 105 209,18 1,99 182 403,73 2,222
Cukrová repa 60 1 637 27,29 65 2 532 38,96 110 4 641 42,19 78,3 2 937 37,49

 
 
Concrete5 Appliance - Powered by TurnKey Linux